Hívjon minket!
06 77 424 060
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. fszt. 7.

 • Levelezési cím
  6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. fszt. 7.

 • Telefon
  0677424060

 • Fax
  0677424060

 • E-mail
  info@dabroker.hu

 • Ügyvezető
  Ádám Csaba Károly

 • Adószám
  13892614-1-03

 • Cégjegyzékszám
  03-09-114341

 • Nyitvatartás tól-ig
  H-Cs: 8-12, 13-16,30

 • Nyitvatartás tól-ig
  P: 8-12, 13-14

 • Ügyfélszolgálati iroda címe
  6400 Kiskunhalas, Sátáló u. 3. Fszt. 7

 • Központi iroda címe
  6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. Fszt. 7

GY.I.K.

Casco biztosítás

Casco biztosításnál mit jelent az Önrész?
Az önrész az az összeg, amelyet a kár összegéből a szerződés feltételei szerint a szerződő maga visel. Az önrész két részből áll, egy százalékos (%), és egy ún. abszolút összegből ( Ft), pl. (10 % , de minimum 50.000 Ft). Ez azt jelenti, hogy kár esetén a kár értékének 10 %-át, de minimum 50.000 Ft-ot a szerződő fizeti, így a biztosító a kár fennmaradó, önrész feletti összegét téríti meg.

 

Év közben lehet-e casco biztosítás tekintetében Biztosítót váltani?
Nem, casco biztosítás esetén a biztosítási feltételekben foglaltak szerint kell eljárni,  a szerződés évfordulóját megelőzően legalább 30 nappal írásban kell jelezni a biztosító részére a felmondást. Évfordulóval a szerződést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja.

 

Létezik-e casco bonus, ha igen, átvihető-e egyik gépjárműről a másikra?
Casco biztosítás esetében is létezik a kármentes évek után járó bonus kedvezmény. A casco bonus érvényesítése azonban biztosítónként eltér. Egyes biztosítók az alapdíjból adnak kedvezményt, mások a biztosítási időszak végén térítik vissza a kedvezményt. A casco bonus érdekmúlás esetén továbbvihető egy másik gépjármű casco szerződésére. Általában 1 éven belül érvényesíthető ez a kedvezmény, de biztosítónként ez is változhat, pl. Generali esetében ez az idő csupán 6 hónap.

 

Mikor kezdődik a casco biztosítás kockázatviselése?
A biztosító kockázatviselése, a szerződés létrejötte esetén, az első díj biztosító részére történő befizetését követő nap 0:00 órakor indul, feltéve, hogy a felek írásban másképpen nem állapodtak meg. Amennyiben a biztosítás tárgya használt jármű, abban az esetben általában a kockázatviselés kezdő időpontja, legkorábban a jármű szemlézésének napja, vagy a szemlét követő nap 0:00 órája.

 

Mikor van a casco biztosítási szerződés évfordulója?
A casco szerződések évfordulója biztosítónként változó. Lehet az évforduló időpontja maga a kötés napja, vagy a szerződés kötését követő hónap első napja, ill. minden év január 1-je. Az évforduló pontos dátuma a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerül.

 

Kötelező gépjármű felelősség-biztosítás

Ha eladtam a gépkocsimat, mi a teendő?
A gépjármű eladása esetén a gépjármű-felelősségbiztosítás megszüntetéséhez be kell mutatni a biztosítónak az adásvételi szerződést vagy annak másolatát. A biztosító abban az esetben tudja érdekmúlással megszüntetni biztosítását, ha szerződése az eladás napjáig díjjal rendezve van. Az esetleges túlfizetést a biztosító a szerződés megszüntetését követően visszatéríti a szerződőnek.

 

Hasznos linkek
Magyar Biztosítók Szövetsége
MABISZ

 

Határbiztosítás

Amennyiben a külföldi jármű üzembentartója (vezetője) nem tudja a biztosítási fedezet meglétét igazolni, határbiztosítási szerződés megkötésére kötelezett. Az így kötött határbiztosítás az Európai Gazdasági Térség és Svájc egész területére érvényes. A biztosítás egy alkalommal egy hónap időtartamra köthető, mely indokolt esetben meghosszabbítható.

 

A határbiztosítás 2019. évre érvényes díjai a következők:

Járműkategória Havi díj
Személygépkocsi 90 000 Ft
Motorkerékpár 35 000 Ft
Autóbusz 150 000 Ft
Tehergépkocsi 170 000 Ft
Vontató 170 000 Ft
Mezőgazdasági vontató 50 000 Ft
Pótkocsi 50 000 Ft
Segédmotor-kerékpár 3 500 Ft
Személygépkocsi utánfutó, lakókocsi 2 000 Ft
Motorkerékpár utánfutó 2 000 Ft
 

Két éven belül volt érdekmúlással megszűnt szerződésem, nem okoztam kárt, mégsem változott a bonus besorolásom. Miért?
Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a biztosítási évfordulót követően egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban (biztosítási évben) legalább 9 hónapig hatályosnak és kármentesnek kell lennie. Ha az üzembentartó a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt 9 hónapig hatályos szerződése, a bonus-malus osztályba sorolása nem változik.

 

Külföldre utazáskor minden esetben szükség van a zöldkártya meglétére?
A nemzetközi gépjárműforgalomban a másoknak okozott károk megtérítése miatt megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolása a zöldkártya rendszer keretében történik. A Zöldkártya Egyezményhez tartozó országok gépjárműveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk meglétét külföldön a zöldkártyával igazolják.


 

Lehet-e külföldi rendszámmal ellátott gépjárműre kötelező biztosítást kötni?
Jelenleg Magyarországon kizárólag magyar rendszámú gépjárműre lehet kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni.
Külföldi rendszánú gépjárműre ún. "határbiztosítás" köthető.

 

Mennyi ideig lehet továbbvinni a bonus-t?
A megszűnt kötelező biztosítási szerződés esetében a korábban megszerzett bonus fokozat 2 éven belül érvényesíthető másik, azonos kategóriájú gépjármű szerződésén.


 

Mi a teendő kötelezős kár esetén?
A gépjárműben mindig legyen egy "baleseti bejelentő" sárga-kék színű nyomtatvány, melyet baleset esetén ki kell tölteni és aláírni mindkét félnek.
Ez a bejelentőlap a baleset körülményeinek rögzítésére szolgál, nem a felelősség elismerésére.
A kitöltés és aláírás után a baleseti bejelentő szétválasztandó, mindkét fél kap egy-egy példányt. A szétválasztás után a baleseti bejelentőt már ne módosítsuk.
Amennyiben a baleset résztvevői között véleménykülönbség áll fenn, érdemes rendőrt hívni, aki pontos jegyzőkönyvet vesz fel.
Ha személyi sérülés történik, vagy külföldön következik be a káresemény, minden esetben érdemes rendőrt hívni.
Öt munkanapon belül a kárt jelezni kell a károkozó biztosítójához. Ez történhet a biztosítók saját kárfelvételi helyein, vagy interneten keresztül is.


 

Mi a teendő, ha ellopták a gépjárművet?
A gépjármű ellopása esetén a szerződő bejelentését követően a rendőrség nyomozni kezd az eltűnt járművel kapcsolatban.
A kötelező-gépjárműbiztosítást mindaddig nem lehet megszüntetni, amíg a nyomozást fel nem függesztik. A nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat bemutatásával lehet a szerződést a biztosítónál töröltetni.

 

Mi a teendő, ha Magyarországon kárt okoz nekünk egy külföldi rendszámú gépjármű?

Amennyiben Magyarországon magyar gépjárműben külföldi forgalmi rendszámú gépjármű okoz kárt, fontos, hogy a baleset részesei a felelősség kérdésében és a baleset körülményeiben megegyezzenek. Amennyiben ez teljesül és egyéb indok alapján sem szükséges rendőrt hívni (pl. személyi sérülés nem történt) a részes felek az Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány kitöltésével kölcsönösen közlik egymással adataikat és rögzítik a baleset körülményeit, a felelősség kérdését.

Ilyen esetben kártérítési igényünket a külföldi gépjármű felelősségbiztosítójának magyar képviselőjével, az úgynevezett levelezővel szemben érvényesíthetjük. Amennyiben a levelező ismert, a kárbejelentést célszerű ennél a társaságnál megtenni. Ha a levelező nem ismert, annak adatairól a MABISZ honlapján tájékozódhatunk. Ez utóbbi esetben, figyelemmel a Gfbt. által előírt 30 napos kárbejelentési határidőre, a károk felmérése érdekében a Nemzeti Irodához fordulhat.


Mikor tudok tájékozódni az évfordulót követő időszak kötelező felelősségbiztosítási díjairól?
A biztosítók, 2013. január 1-től kezdődően bármikor díjtarifát hirdethetnek. A biztosítók új díjtarifái a meghirdetés napjától számított 60. nap után, egy előre meghatározott napon lépnek hatályba, s azokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján teszik közzé. A honlapok közötti esetleges eltérés esetén, az MNB honlapján meghirdetett tarifa alkalmazandó.


 

Mire kell ügyelni az Európai Baleseti Bejelentő kitöltésekor?

A nyomtatványt értelemszerűen kell kitölteni, lehetőség szerint minden abban kérdezett  adatra vonatkozóan. Elengedhetetlenül fontos a baleset pontos idejének (év, hónap, nap, óra, perc) és pontos helyének rögzítése.

Minden esetben szerepelniük kell a következő adatoknak is:

 • részes gépjárművek üzembentartóinak adatai
 • részes gépjárművek forgalmi rendszámai és típusai
 • gépjárművezetők adatai
 • felelősségbiztosítási adatok
 • részesek aláírása (Később ezzel igazolható a károkozás ténye, időpontja, és megkönnyíti a balesetben részes személyek és gépjárműveik beazonosítását, valamint a baleseti felelősség megállapítását.)

A nyomtatványon erre a célra szolgáló 13. pont alatt a baleset körülményeit vázlatszerűen, de egyértelműen le kell rajzolni, oly módon, hogy a részes gépjárművek az „A” és „B” oszlopokban szereplők adatokhoz minden kétséget kizáróan kapcsolhatóak legyenek. A rajz alapján esetleg mégis előforduló félreértések megelőzése érdekében  a 12. pontban szereplő lehetőségek közül – két egymást keresztező, egyenes vonallal (+/x jellel) – a megfelelő gépjárműhöz tartozót meg kell jelölni. A jelzésnek tehát közvetlenül a mellette szereplő oszlop adatai szerinti gépjárműre és nem a másik részes félre kell vonatkozniuk.

Megkönnyítheti a felelősség igazolását és ezzel a kárrendezési eljárást, amennyiben az esetleges független szemtanú(k) adatai (név, cím, esetleg telefonszám) az 5. pontban feltüntetésre kerülnek. (Nem minősül függetlennek a tanú, ha valamelyik balesetben részes gépjármű utasa, a részes felekkel rokoni vagy egyéb olyan jellegű kapcsolatban áll, mely alapján a felelősség megállapításához érdeke fűződik.)

Amennyiben a baleset valamelyik részese járműszerelvény volt, ügyelni kell arra, hogy a bejelentő lapon mind a vontató, mind a vontatmány adatai szerepeljenek.

A nyomtatvány eredeti és másolati példánya a kitöltést követően szétválasztható, így a baleset mindkét részese azonos módon kitöltött példánnyal rendelkezhet. Az aláírást és szétválasztást követően a nyomtatvány kitöltésén változtatni nem szabad. Több részes esetén több, adott esetben különböző nyelvű Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány is kitölthető.


Mire szolgál a nemzetközi biztosítási kártya (zöldkártya)?
A zöldkártya egy belföldi és nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat (kártya), melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, hogy igazolni tudják a kötelező gépjármű-biztosítás fedezetének meglétét (akár belföldön is).
Nem azonos a gépjármű környezetvédelmi zöldkártyájával!

 

Mit jelent a "kötelező" biztosítás?
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károk megtérítését szolgálja. Közúti forgalomban gépjármű csak úgy vehet részt, ha érvényes gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A biztosítást a 2009. évi LXII. törvény szabályozza, amely a biztosítók kockázatvállalására vonatkozó feltételeket egységesen rögzíti.

A kötelező rendszere biztosítja számunkra, hogy a károkozó által okozott kárért a biztosító limitált fedezetet vállal, egy biztosítási esemény vonatkozásában:
 • dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig,
 • személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 1600 millió Ft összeghatárig kötelesek a szerződés alapján helytállni, függetlenül a károsultak számától.

Mit jelent a gépjármű-felelősségbiztosítás váltás? Mikor lehet szabályosan biztosítót váltani?
A kötelező felelősségbiztosítás évfordulója minden esetben a kockázatviselés kezdetét követő év azonos napja. A szerződést mindkét fél egyaránt évfordulóra mondhatja fel, az ügyfélnek felmondását az évforduló előtt legalább 30 nappal írásban kell jeleznie a biztosító felé. A felmondást követően van lehetősége arra, hogy a következő biztosítási időszakra (évre) a választott biztosítóhoz szerződését megkösse.

 

Mit jelent a kockázatviselési kezdet?
A szerződés kockázatviselési kezdete mindig az az időpont, amikortól a biztosító kártérítési kötelezettséget vállal.

 

Mit lehet tenni, ha a szerződés „díjnemfizetés” (DNF) miatt megszűnt?
Ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg, akkor biztosítási éven belül a szerződést újra kell kötni ugyanahhoz a biztosítóhoz. Biztosítási évet követő évben a szerződés bármelyik másik biztosító társasághoz megköthető. A jelenleg érvényes LXII. törvény értelmében a díjnemfizetés miatt megszűnt és újrakötött szerződés bonus-malus fokozata megmarad.

 

Új autó vásárlásakor a régebbi - de még meglévő - gépjármű bonus fokozata érvényesíthető?


Új gépjármű vásárlásakor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződés mindig A0-ban indul, ha az üzembentartó mellette más gépjárműre már rendelkezik szerződéssel. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik (gépjármű eladása, forgalomból történő végleges kivonás), akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus a szerződés megszűnését követő nappal ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre érvényesíthető.

 

Van-e lehetőség két azonos kategóriájú jármű esetén a bonus megcserélésére?
Két azonos kategóriájú jármű között a bonus megcserélésére nincs lehetőség. Ha az üzembentartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel és annak hatálya alatt másik, azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt, az új szerződést A00-ba kell sorolni. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik, akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus osztályba sorolás a szerződés megszűnését követő nappal bármely, ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre átvezethető.

 

Lakásbiztosítás

Bárki köthet lakásbiztosítási szerződést?
Lakásbiztosítási szerződést az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, finanszírozó) vagy azt ilyen – megóvásban érdekelt személy - javára köti. A szerződést biztosítási évfordulóra lehet felmondani, de természetesen a szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az érdekviszony már nem áll fenn.


 

Mi a teendő, ha finanszírozott ingatlanra szeretnénk biztosítást kötni?
Ha a vételár egy része hitelből kerül kifizetésre, úgy a bank előírhatja, hogy úgynevezett hitelbizosítási záradék jelenjen meg a lakásbiztosítási szerződésen. A kötés folyamatában nincs eltérés, csak amikor a rendszer felteszi a kérdést, hogy az ingatlan finanszírozott-e, akkor az igent kell kiválasztani. A hitel adatait a biztosító választás után kell rögzíteni. Ennek alapján a biztosító záradékkal látja el a szerződést, melyről igazolást ad ki, vagy a kötvényen feltünteti. Ilyenkor a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos összeghatár feletti kár esetében a hitelintézet felé fizet.
 

Miért jó, ha felelősségbiztosítást is tartalmaz a lakásbiztosítási szerződés?
A biztosító ebben az esetben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig, akár Európa területére kiterjesztve, megtéríti azon személyi és szerződésen kívüli harmadik személynek okozott dologi károkat, melyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosítottat kártérítési kötelezettség terheli. A biztosítók által átvállalt kockázatokról részletes tájékoztató a biztosítási feltételekben található.

Mikor mondható fel a lakásbiztosítási szerződés?
Lakásbiztosítást, a biztosítási szerződés évfordulóját megelőző 30 nappal lehet felmondani, és évfordulóval újra kötni másik biztosító társasághoz.

 

Milyen vagyonvédelemmel kell rendelkeznie az ingatlannak?
Szerződéskötésnél a biztosító nem vizsgálja a meglévő vagyonvédelem színvonalát. Ennek oka, hogy mindegyik biztosító lakásbiztosítási feltétele meghatározza, hogy betöréses lopás esetén mekkora kártérítési limitig térít, figyelembe véve a káresemény időpontjában meglévő, és megfelelően üzemeltetett mechanikai és elektronikai védelmet.

 

Utazási biztosítás

Megköthető-e az utasbiztosítás, ha már külföldön vagyunk?
Nem, az utasbiztosítás kizárólag az utazás megkezdése előtt, Magyarországon köthető meg. Az utazás megkezdése után (akár online) megkötött szerződés érvénytelen. Lehetőség van viszont a megkötött utasbiztosítás szükség szerinti meghosszabbítására, akár külföldről is. Ilyen igény esetén a biztosító assistance központját kell felhívni.

 

Mi a különbség az európai egészségbiztosítási kártya és az utasbiztosítások között?
Európai egészségbiztosítási kártya:
 • Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.
 • Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.
 • A szükséges ellátásokat, azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.
 • Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat.
 • Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított megelőlegezi.
 
Utasbiztosítás:
 • Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.
 • A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (holttest szállítását, poggyászbiztosítást, stb.)
 • Az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító.
 • Az önrészt is fedezi.
 • Minden tagállamban a biztosító fizet.
 • Minden tagállamban közvetlenül a szolgáltatóhoz lehet fordulni, előzetes ügyintézést nem igényel.

Mi a teendő kár esetén?
Ha külföldön bármilyen kár történik, a legfontosabb teendőnk, hogy értesítjük biztosítónk assistance központját a kötvényen található telefonszámon (legtöbb esetben ezt kedvezményes tarifával tehetjük meg, és magyar nyelven kaphatunk segítséget).
Az assistance központ értesítése a szabályzatokban rögzített előírás, mivel ennek elmulasztása esetén a biztosító igen alacsony összegben korlátozhatja a kártérítés mértékét.
Az assistance központtól értékes segítséget kaphatunk, ha bajba kerülünk. Megtudhatjuk, hol van a legközelebbi egészségügyi intézmény, de igénybe vehetjük segítségét tolmácsszolgálat, magasabb színvonalú szerződések esetében a jogi védelem megszervezésében, vagy intézkedést kérhetünk óvadék kifizetésére is.
Baleset, lopás, rablás esetén ugyanúgy szükséges a helyi hatóságok értesítése, az általuk kiállított igazolásra itthon is szükségünk lesz a kárrendezés folyamán.


 

Mit tegyünk, ha külföldön megbetegszünk, balesetet szenvedünk?
A biztosítótársaságok assistance szolgálatát érdemes felhívni. A segélyszolgálat nem csupán tanácsokat ad nekünk anyanyelvünkön, hanem a regisztrációt követően a minket ellátó egészségügyi intézmény felé fizetési garanciát is nyújt, így nem kell ott helyben rendeznünk kiadásainkat. Ekkor a számlát nem mi, hanem biztosító partnerünk kapja, és ezt a számlát ők is rendezik.
Amennyiben - a segélyszolgálat igénybe vétele nélkül - mi magunk rendezzük a balesetből, betegségből eredő kiadásainkat, úgy a biztosító társaságok a hazaérkezést követően térítik a számláinkat. A kár megtérítéséhez a biztosítók az eredeti számlákat kérhetik.

Minden jog fenntartva © 2013 Dél-Alföldi Bróker Kft.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2022.08.09